- W nawiązaniu do pojawiających się nieuprawnionych opinii oraz publikacji prasowych nt. śledztwa dotyczącego KNF informuję, że służby specjalne nadzorowane przez ministra koordynatora przeprowadziły szereg czynności w celu wyjaśnienia okoliczności działania byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 

- podkreślił Żaryn w piątkowym komunikacie.

Jak tłumaczył, śledztwo wszczęto decyzją prokuratury w dniu 14 listopada br. i zostało ono powierzone do prowadzenia CBA.

- 14 listopada 2018 roku o godzinie 12.35 CBA otrzymało od prokuratury nakaz przeszukania siedziby KNF, a także miejsca zamieszkania b. przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego. Agenci CBA niezwłocznie przystąpili do czynności, tego samego dnia przeszukano siedzibę KNF, a także miejsce zamieszkania M. Chrzanowskiego 

- poinformował Żaryn.

- W czasie przeszukań zabezpieczono wszystkie dokumenty wskazane w postanowieniu prokuratury - dodał.

Żaryn w komunikacie odniósł się też do "szeregu nieuprawnionych tez pojawiających się w przestrzeni publicznej" informując, że "działania służb specjalnych w śledztwie dot. byłego przewodniczącego KNF są podejmowane w sposób natychmiastowy, bez jakiejkolwiek zwłoki".

- Pojawiające się w mediach oskarżenia wynikać mogą jedynie ze złej woli lub też z braku podstawowej wiedzy w powyższym zakresie - ocenił.