Domagała zastąpiła w gorzowskim magistracie Radosława Sujaka, który był wiceprezydentem Gorzowa przez ponad dwa lata. Liberkowska przekazała, że Sujak kilka miesięcy temu zapowiedział odejście z urzędu po tegorocznych wyborach samorządowych.

Swoje obowiązki nowa wiceprezydent przejmie 3 grudnia br.

„Będzie tych zdań na pewno bardzo dużo, ale tak doświadczona i sprawna osoba, myślę, że doskonale sobie poradzi. Ma wspaniałe doświadczenie, bardzo dobre CV i myślę, że będzie świetnie reprezentowała miasto Gorzów” - powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki. Dodał, że dwóch pozostałych jego zastępów nadal będzie kontynuowało swoją misję w magistracie – Jacek Szymankiewicz odpowiadający za rozwój miasta i Agnieszka Surmacz, której domeną są sprawy gospodarcze.

Nowa wiceprezydent będzie sprawowała nadzór nad gorzowską oświatą, miejskimi instytucjami opieki i pomocy społecznej, a także instytucjami kultury i sportu.

„To nie są dwa inne światy. Na pewno zakres jest większy, ale (...) na pewno również ten obszar, który teraz będzie pod moja opieką, był w starostwie. Może w skali mikro to jest dużo większa skala, ale myślę, że sobie poradzę" - powiedziała Domagała i przyznała, że to duże wyzwanie. Jej zdaniem każdy, kto planuje "jakoś sobie karierę zawodową, chciałby się rozwijać". "Myślę, że ta współpraca z panem prezydentem daje mi taką szansę” – mówiła.

Pytana o największe wyzwania na początku jej pracy w magistracie, wymieniła dobre przygotowanie do zmian wynikających z reformy oświaty, czyli przyszłorocznej kumulacji roczników w szkołach, oraz kontynuowanie prac związanych z jak najszybszym uruchomieniem w mieście centrum edukacji zawodowej.

Małgorzata Domagała ma 51 lat. Z wykształcenia jest ekonomistą. Nowa wiceprezydent Gorzowa ma duże doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej i samorządowej. Była dyrektorem Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, a także szefem biura Zachodniej Izby Gospodarczej. Pracowała w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie.

Zajmowała się także zagadnieniami społecznymi. Była kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie. W subregionie gorzowskim doprowadziła do podpisania umów partnerskich powołujących klaster Centów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej.

W minionej kadencji samorządowej była starostą gorzowskim. Doprowadziła m.in. do spłaty wielomilionowego zadłużenia wobec pracowników szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Przyczyniła się także do powstania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim.