Przy okazji sesji inaugurującej pracę Sejmiku Województwa Lubuskiego VI kadencji wojewoda lubuski napisał list do nowo wybranych radnych województwa.

"Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak jako przedstawiciel Rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zadeklarował wolę współpracy z Samorządem, która będzie impulsem do trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego całego województwa" - czytamy na stronie lubuskie.uw.gov.pl  
 

"Wykorzystując atuty naszego regionu, do których można zaliczyć m.in. bliskość dużych rynków konsumenckich Unii Europejskiej, dużą ilość przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego czy zasoby przyrodnicze, powinniśmy wspólnie przystąpić do energicznych działań, aby poprawić nasze wskaźniki gospodarcze i ekonomiczne" - napisał wojewoda.

"Nie można ograniczyć naszych działań do werbalnych komunikatów o rozwoju nowoczesnych technologii, ponieważ tą drogą nie powstrzymamy odpływu młodych ludzi. Mam nadzieję, że Sejmik szybko przedstawi strategiczne kierunki będące fundamentem rozwoju województwa lubuskiego. Nie wątpię, że kolejna kadencja Sejmiku przyniesie nowe, liczne okazje do wspólnych, wytężonych działań, do których zapraszam i zachęcam. Niech współpraca w zakresie realizacji różnorodnych programów rządowych, przyniesie wiele dobra miastom, gminom i całemu naszemu województwu" – podkreślił Władysław Dajczak