Sejm uchwalił wczoraj nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu. Nowelizacja została przekazana do Senatu.

W rozmowie z Niezalezna,pl wicemarszałek Senatu, Adam Bielan przypomniał, że "w poniedziałek mijał termin odpowiedzi rządu polskiego na zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości UE".

Pan premier w formie listu przekazał nasze stanowisko, w którym zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia określonych zmian i natychmiast został skierowany projekt do Sejmu. Projekt nowelizacji zawiera w sobie wszystkie kwestie zawarte w zabezpieczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE. Projekt został szybko przepracowany w Sejmie i myślę, że jeszcze na tym posiedzeniu Senatu ten projekt będziemy rozpatrywać

– dodał.

Adam Bielan podkreślił, iż "uważamy, że Komisja Europejska nie miała racji w tej sprawie, ale musimy uznać zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości UE".

Często jest tak, że wychodzimy z sądu nie zgadzając się z wyrokiem, ale ten wyrok trzeba respektować. Gdybyśmy nie wprowadzili zmian zawartych w zabezpieczeniu, to od wtorku musielibyśmy płacić bardzo wysokie kary finansowe każdego dnia

podkreślił.

- Postępowanie przed TrybunałemSprawiedliwości UE jest w tej chwili – naszym zdaniem – bezprzedmiotowe i mamy nadzieję, że skarga Komisji Europejskiej będzie wycofana

– dodał wicemarszałek Senatu.