Przedstawiciele wszystkich frakcji w niższej izbie parlamentu Rosji, Dumie Państwowej, zgodzili się na projekt oświadczenia, który zostanie poddany pod głosowanie w całej izbie.

W projekcie mowa jest o tym, iż decyzja Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR, który w 1989 roku potępił interwencję w Afganistanie, jest niezgodna "z zasadami sprawiedliwości historycznej".

W krytykowanej przez parlamentarzystów uchwale deputowani ZSRR uznali, że wprowadzenie wojsk tego państwa do Afganistanu "zasługiwało na potępienie moralne i polityczne".

Inicjatorem zmiany dokumentu z 1989 roku był deputowany Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) Nikołaj Charitonow. Jednak propozycję zrewidowania oceny politycznej działań ZSRR w Afganistanie wysunęła także rządząca partia Jedna Rosja.

Oświadczenie Duma Państwowa przyjmie 15 lutego 2019 roku, w związku z 30. rocznicą wycofania wojsk radzieckich z Afganistanu.


Decyzję o interwencji w Afganistanie Biuro Polityczne radzieckiej partii komunistycznej podjęło 12 grudnia 1979 roku. Wojska radzieckie znalazły się w Afganistanie niespełna dwa tygodnie później i pozostały tam blisko 10 lat. W wojnie afgańskiej zginęło około 15 tys. żołnierzy radzieckich i milion Afgańczyków. W 2009 roku, w 30. rocznicę interwencji, Duma przyjęła oświadczenie, w którym uznała, że opinie na temat wojny są różne, ale żołnierze, którzy walczyli w Afganistanie, uczciwie spełnili swój obowiązek w "wypełnianiu zadań walki z międzynarodowym terroryzmem i ekstremizmem religijnym".