Kandydat na urząd Rzecznika Praw Dziecka z pozytywną rekomendacją sejmowych komisji

Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zarekomendowały dziś kandydaturę Mikołaja Pawlaka na urząd Rzecznika Praw Dziecka.

sejm
flickr.com/Lukas Plewnia/CC BY-SA 2.0

Za pozytywnym zaopiniowaniem kandydata PiS głosowało 30 posłów, 15 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Pawlak w latach 2005-2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi; od listopada 2011 r. prowadził indywidualną praktykę adwokacką w Łodzi oraz w Aleksandrowie Łódzkim.

Od czerwca 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W imieniu Ministra Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, jest też odpowiedzialny za tworzenie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla dzieci, kobiet i rodzin.

W czasie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości Pawlak uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektu reformy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który dotyczy m.in.: wprowadzenia instytucji alimentów natychmiastowych i alimentacyjnego nakazu zapłaty, rodzinnego postępowania informacyjnego, penalizacji niewykonywania niektórych orzeczeń sądów rodzinnych, obowiązkowego zawiadamiania prokuratora o części spraw rodzinnych. Pawlak uczestniczył też m.in. w zreformowaniu oraz aktywnej działalności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

 

 Źródło: niezalezna.pl, pap

#Mikołaj Pawlak #rzecznik praw dziecka #komisja sejmowa #rekomendacja

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo