Przy tworzeniu wystawy wykorzystano zdjęcia i dokumenty ze zbiorów wrocławskich: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Miejskiego oraz Muzeum Politechniki Wrocławskiej a także: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodległości, Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie oraz zbiory prywatne polskich rodzin.

Wystawa składa się z 8 części: Galicja i Lwów. Zarys historii i stosunki narodowościowe; geneza konfliktu polsko-ukraińskiego; próba opanowania miasta przez Ukraińców, Polska koncepcja obrony miasta; walki we Lwowie, na odsiecz miastu; broń i wyposażenie polskich obrońców miasta oraz Polegli, abyśmy wolni żyli.