Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku i odegrania hymnu państwowego. Następnie słowa podziękowania do żołnierzy skierował Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej generał dyw. Marek Sokołowski, który przekazał wszystkim ćwiczącym słowa podziękowania i uznania za zaangażowanie w realizacji zadań oraz osiągnięte wyniki podczas ćwiczenia taktycznego Tumak-18, będącego częścią składową Anakondy-18.

Słowa podziękowania za sprawne kierowanie i dowodzenie sojuszniczymi komponentami skierowali również do dowódcy 16. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marka Sokołowskiego dowódca batalionu US Army LTC Kevin Salge.