Oni poświęcili życie Niepodległej

Pomnik funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej ojczyźnie i społeczeństwu, odsłonięto i poświęcono w niedzielę w Sosnowcu, na placu katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

diecezja.sosnowiec.pl

Monument powstał z inicjatywy sosnowieckich policjantów i duchowieństwa diecezji sosnowieckiej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Do stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości nawiązał w liście skierowanym do uczestników uroczystości prezydent RP Andrzej Duda. Jak zaznaczył, niezbywalną częścią suwerennej Rzeczypospolitej były i są służby mundurowe, wraz z administracją państwową i samorządową. Jak podkreślił, ramy ich funkcjonowania tworzy państwo, jednak skuteczność zależy od poszczególnych osób.

Sosnowiec i całe Zagłębie Dąbrowskie mogą się w tym względzie poszczycić wspaniałymi tradycjami, które sięgają czasów powstania styczniowego i Republiki Zagłębiowskiej proklamowanej w 1905 r. Etos odpowiedzialności za dobro wspólne jest głęboko wpisany w tradycję Zagłębia, podobnie jak etos pracy. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że jest to pomnik wzniesiony dzięki prywatnej zbiórce funduszy. To piękny gest funkcjonariuszy służb mundurowych i mieszkańców Sosnowca wobec tych, którzy pełnili w przeszłości ważną i odpowiedzialną funkcję dla dobra państwa i społeczeństwa.

– napisał Andrzej Duda w liście odczytanym przez Marka Surmańskiego, zastępcę dyrektora departamentu prawa i bezpieczeństwa pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Inicjatorom budowy pomnika podziękował również premier Mateusz Morawiecki, w liście odczytanym przez wicewojewodę śląskiego Piotra Kołodziejczyka. Szef rządu zwrócił w nim uwagę na ofiarność osób, które budowały przed stu laty struktury polskiego państwa.

Jesteśmy wdzięczni ojcom i bohaterom naszej odrodzonej ojczyzny i dumni z naszej historii, bo to jedna z najbardziej inspirujących opowieści świata. Nasz współczesny patriotyzm to owoc tego drzewa pamięci. Na tym fundamencie powinniśmy budować naszą tożsamość i wyznaczać cele na przyszłość. Dziś oddajemy hołd tym, którzy w 1918 r. podjęli się arcytrudnego zadania: odbudowy Polski po wojnie i polskiej państwowości po latach zaborów. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu powstały sprawnie działające administracja, urzędy, służby państwowe i mundurowe, w tym Wojsko Polskie, Policja Państwowa i wiele innych. Dzięki nim II Rzeczypospolita była państwem, z którego do dziś możemy być dumni i odwoływać się do jego dziedzictwa i osiągnięć.

– napisał Morawiecki.

Komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk mówił o szczęściu uczestnictwa w 100. rocznicy odzyskania niepodległości i możliwości życia w wolnej Polsce.

Z całą pewnością tej wolnej Polski nie byłoby, gdyby nie ci, którzy postanowili oddać za nią to, co najcenniejsze – własne życie. Bardzo nisko kłaniam się wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika.

– podkreślił generał.

Biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak zaznaczył, że pomnik jest przekazywanym obecnym i przyszłym pokoleniom wyrazem wdzięczności, czci, szacunku i pamięci. „Niech ten pomnik będzie znakiem naszej miłości do ojczyzny i do tych, którzy oddali życie w obronie ukochanej Polski. Niech też będzie znakiem wołającym do nieba o modlitwę, o pomoc dla tych, którzy polegli” – dodał.

Pomnik, powstały z inicjatywy komendanta miejskiego policji w Sosnowcu inspektora Dominika Mączyka i przy zaangażowaniu biskupa Kaszaka, został sfinansowany przede wszystkim z datków wiernych sosnowieckiej parafii katedralnej, darowizn od osób prawnych i dobrowolnych ofiar policjantów.

Na szczycie prawie 12-metrowego monumentu umieszczony jest orzeł w koronie, z rozpostartymi skrzydłami. Napis na tablicy w dolnej części pomnika głosi:

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości funkcjonariuszom służb mundurowych, urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej Ojczyźnie i społeczeństwu, na wieczną chwałę, pamięć i cześć.

 Źródło: dzieje.pl

 

#pomnik #służby mundurowe #Sosnowiec #inicjatywa społeczna

Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo