Wniosek o odrzucenie ustawy zgłosił senator Kazimierz Kleina (PO), nie zyskał on jednak poparcia komisji.

Biorący udział w posiedzeniu komisji prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal podkreślał, że "to jest stare i sprawdzone w poprzednich okresach rozwiązanie". Skorzystanie z niego, dodał, rekomenduje np. Bank Światowy. - To rozwiązanie jest wykorzystywane w procesie restrukturyzacji SKOK-ów i zostało bardzo dobrze ocenione w kontekście także banków mniejszych - powiedział prezes BFG.

Inny gość posiedzenia, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przyznał, że rozwiązania te "powinny służyć stabilności systemu bankowego". Ocenił, że sprawa nie budziłaby takiego zainteresowania, gdyby nie kontekst, więc może warto poświęcić trochę czasu, by "usunąć wątpliwości". - Sądzę, że po wyjaśnieniach te kontrowersje by ustąpiły - powiedział Pietraszkiewicz.

Jego zdaniem w ustawie jest natomiast kilka innych wątpliwych przepisów. Niedopuszczalne jest, zdaniem prezesa ZBP, podejmowanie "decyzji o fundamentalnym znaczeniu" zwykłą większością głosów przez Komisję Nadzoru Finansowego. W niektórych kwestiach, takich jak np. licencje bankowe, powinna obowiązywać bezwzględna większość.

W opinii Pietraszkiewicza z głosem doradczym w KNF powinni mieć też prawo uczestniczyć "przedstawiciele izb, reprezentujących rynek finansowy". Z kolei przedstawiciel ZBP powinien zasiadać w radzie BFG.

Z kolei wiceprezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Michał Krakowiak przekonywał, że nowością proponowanych w ustawie przepisów jest możliwość przejmowania banków spółdzielczych przez banki komercyjne. A to oznacza co prawda możliwość kontynuowania działalności przejmowanych banków, ale "w innej niż dotychczasowa formie prawnej".