Żołnierze brygady realizowali zadania na rzecz 16. Dywizji Zmechanizowanej. W wyznaczonym miejscu poligonu logistycy mieli za zadanie przygotować dla żołnierzy wojsk operacyjnych Rejon Odtwarzania Zdolności Bojowej. W początkowej fazie pododdziały operacyjne wychodzące z walki weszły w rejon wyczekiwania, by dokonać sprawdzenia żołnierzy i sprzętu pod względem skażenia chemicznego i radiologicznego. Następnie odtwarzanie zdolności bojowej pododdziałów realizowane było równolegle.

W pierwszym etapie żołnierze wchodzący w skład załóg przeszli przez punkt medyczny, gdzie zostali dokompletowani w indywidualne wyposażenie medyczne. W niektórych przypadkach zaistniała konieczność wykonania drobnych zabiegów medycznych. Kolejnym etapem było przejście żołnierzy przez punkt uzupełniania stanów osobowych, dalej żołnierze przeszli kąpiel i wymienili umundurowanie na nowe. W następnej fazie żołnierze uzupełnili amunicję w punkcie uzupełniania środków bojowych oraz zjedli posiłek. Po wykonaniu powyższych czynności uzupełniono brakującą żywność i wodę. Ostatnim elementem był nocleg w przygotowanym obozowisku. Do dyspozycji żołnierzy były również w pełni wyposażona świetlica oraz kaplica polowa.

W drugim etapie ćwiczenia sprzęt przeszedł weryfikację techniczną na stanowisku obsługi i naprawy sprzętu gąsienicowego, kołowego i uzbrojenia realizowaną przez pododdziały remontowe. Kierowcy przeprowadzili pojazdy na punkt tankowania, gdzie uzupełnili paliwo i inne płyny eksploatacyjne. Następnie uzupełniono środki bojowe i amunicję do wozów bojowych, a pojazdy pozostawiono w rejonie wyczekiwania. Kierowcy po wykonaniu opisanych czynności musieli przejść przez wszystkie punkty analogicznie jak te wymienione w pierwszym etapie.

Po odtworzeniu zdolności bojowej pododdziały były gotowe do realizacji kolejnych działań bojowych.