Podczas ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. Tumak 18, które odbyło się na obiektach szkoleniowych CSWL Drawsko w terminie 7-16 listopada br. pododdziały 16. Dywizji Zmechanizowanej prowadziły sojusznicze działania bojowe z pododdziałami armii amerykańskiej. W czasie zajęć taktycznych doskonalono prowadzenie obrony manewrowej w pasie przysłaniania oraz w głównym rejonie obrony, w zróżnicowanym środowisku walki. Po zajęciu wskazanych rejonów amerykańskie i polskie pododdziały pancerne i zmechanizowane zrealizowały zadania ogniowe, gdzie szczególny nacisk położono na skuteczne prowadzenie ognia w obronie w warunkach dzienno-nocnych - podaje oficjalny portal pomorskiej Dywizji. 

Ćwiczenie taktyczne pk. Tumak-18 jest elementem składowym największego w Siłach Zbrojnych RP w 2018 roku ćwiczenia pk. Anakonda-18 oraz kontynuacją odbytych treningów sztabowych 16. Dywizji Zmechanizowanej pk. Elbląg–I-18 i Elbląg-II-18 oraz ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. Dzik-18 - czytamy.