W kontekście tych nieprawidłowości, które się ostatnio ukazały, zdecydowanie zadziałaliśmy. Zadziałaliśmy szybciej, zdecydowanie szybciej - natychmiast (...) w porównaniu do naszych poprzedników. Dokumentacja została zabezpieczona, wszelkie zmiany personalne zostały wdrożone, nowa osoba pełniąca obowiązki również została powołana w KNF – powiedział premier podczas briefingu z dziennikarzami.

Dodał, że jest przekonany, że "w krótkim tempie dojdzie do wyjaśnienia sytuacji".

Ale to co jest najważniejsze, że instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo w ramach całego też szerszego kontekstu makroostrożnościowego – zapewnił premier.

Szef rządu podkreślił, że jeśli chodzi o przyjęte regulacje dotyczące nadzoru makroostrożnościowego - "to jest bardzo ważne, żeby wszyscy mieli świadomość, że Komitet Stabilności Finansowej działa, że pod kierunkiem ministra finansów pani Teresy Czerwińskiej i jednocześnie pana prezesa NBP Adama Glapińskiego, analizują sytuację sektora bankowego".