W piątek, po trzymiesięcznym rejsie, do macierzystego portu w Gdyni weszła fregata rakietowa ORP Gen. K. Pułaski. W honorowej asyście Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii Honorowej, załogę okrętu powitał dowódca 3. Flotylli Okrętów komandor Mirosław Jurkowlaniec wraz z przedstawicielami Sztabów Flotylli i Dywizjonu Okrętów Bojowych. 

W ramach rejsu nawigacyjno-szkoleniowego, szkolenia w brytyjskim ośrodku FOST, a także międzynarodowych ćwiczeń Trident Juncture 2018, załoga fregaty doskonaliła umiejętności w zakresie obrony przeciwlotniczej oraz odpierania symulowanych ataków okrętów nawodnych, podwodnych, a nawet baterii nabrzeżnych. Sprawdzone zostały okrętowe systemy artyleryjskie, rakietowe i broni podwodnej. Główny nacisk został położony na prowadzenie osłony strategicznego transportu morskiego, poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych, zwalczania celów nawodnych i powietrznych oraz operacji antyterrorystycznych. Marynarze przetrenowali także współpracę ze statkami powietrznymi, obronę przeciwawaryjną, walkę z zagrożeniami asymetrycznymi, a także udzielanie pomocy humanitarnej - podaje oficjalny portal 3. Flotylli. 

W ramach rejsu nawigacyjno-szkoleniowego, marynarze fregaty rakietowej ORP Gen. K. Pułaski, zaliczyli jeden z najpoważniejszych na świecie testów dla załóg okrętów bojowych. Jednostka pomyślnie przeszła sześciotygodniowe szkolenie w brytyjskim ośrodku FOST. Pozytywna ocena ze szkolenia daje załodze fregaty uprawnienia do działań w międzynarodowych zespołach Sił Najwyższej Gotowości NATO. Scenariusze są tam układane w oparciu o doświadczenia, które Royal Navy wyniosła z wojny o Falklandy. Przez sześć tygodni, od 10 września do 18 października, kilkudziesięciu instruktorów ośrodka szkoleniowego FOST (Flag Officers Sea Training) w Plymouth testowało załogę ORP Gen. K. Pułaski we wszystkich sferach działań na morzu i lądzie. Oceniali wyszkolenie i zgranie załogi w prowadzeniu operacji pokojowych, reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz w działaniach bojowych - czytamy.

Ostatnim zadaniem, jakie zostało zrealizowane przez załogę fregaty rakietowej ORP Gen. K. Pułaski, był udział w międzynarodowym ćwiczeniu Trident Juncture 2018 - ćwiczebnej operacji reagowania kryzysowego prowadzonej na lądzie, morzu i w powietrzu. W manewrach, które odbyły się w Norwegii, a także w akwenie Morza Północnego i Norweskiego, wzięło udział około 50 tysięcy żołnierzy, 70 okrętów, a także 250 statków powietrznych i 10 tysięcy pojazdów z 31 państw członkowskich NATO i krajów partnerskich. W ramach międzynarodowych ćwiczeń Trident Juncture 2018, załoga fregaty doskonaliła umiejętności w zakresie obrony przeciwlotniczej oraz odpierania symulowanych ataków okrętów nawodnych i podwodnych. Główny nacisk skierowany był na prowadzenie osłony strategicznego transportu morskiego, poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych, zwalczania celów nawodnych i powietrznych oraz operacji antyterrorystycznych. Marynarze doskonalili także umiejętności z zakresu współpracy ze statkami powietrznymi, obrony przeciwawaryjnej, a także walki z zagrożeniami asymetrycznymi - podaje oficjalny portal 3. Flotylli Okrętów.