W 2017 roku radni gminy Nysa przyjęli tzw. uchwałę krajobrazową regulującą m.in. zasady umieszczania reklam w miejscach publicznych. Zgodnie z zapisami uchwały jedną z firm, która musiałaby usunąć część swoich reklam z przestrzeni publicznej stałaby się restauracja McDonald's, której właściciele zaskarżyli uchwałę do WSA.

Przed sądem reprezentant sieci dowodził, że uchwała została przyjęta w całkowitym oderwaniu od realiów i stanu architektury otaczającej nyską restaurację. Skarżący podnieśli także kwestie obciążenia kosztami likwidacji reklam ich właścicieli i nieodpowiedniej ochrony praw nabytych firm, które swe reklamy zamieszczały zgodnie z obowiązującym prawem.

Restauracja w Nysie została wybudowana przy ruchliwej trasie w sąsiedztwie torów kolejowych i terenów przemysłowych. To nie jest starówka miasta, a tym bardziej teren objęty opieką konserwatorską. Żądanie zdjęcia umieszczonego na słupie charakterystycznego logo w kształcie litery "M" nie uwzględnia także specyfiki działania restauracji dla kierowców, dla których widok "totemu" i flag jest sygnałem do poszukiwania i przygotowania się do zjazdu z trasy

– wyjaśniał reprezentujący McDonald'sa Jacek Jaworski.

Zarówno restauratorzy, jak i prywatny przedsiębiorca z Nysy, który zgodnie z uchwałą powinien zlikwidować swoje reklamy, zarzucili uchwale nierówne traktowanie podmiotów.

Jako przykład podawano umiejscowioną w sąsiedztwie restauracji McDonald's stację paliwową czy przystanki należące do miejskiej firmy komunikacyjnej, które uchwała traktuje łagodniej od pozostałych przedsiębiorców.

Nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto sprzedaje kanapki, ma być gorzej traktowany od kogoś, kto sprzedaje ropę naftową po drugiej stronie ronda

– powiedział Jaworski.

Reprezentant gminy podkreślał, że uchwała została opracowana po konsultacjach społecznych, a gmina dochowała wszelkich przewidzianych prawem procedur.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność w całości uchwały gminy. Jak uzasadniała sędzia sprawozdawca, wśród powodów wydania takiego wyroku przez sąd był m.in. brak w uchwale warunków i terminów dostosowania właścicieli reklam do stanu oczekiwanego przez autorów prawa lokalnego.