Strona bośniacka zwróciła się z prośbą do dowódcy EUFOR o przeprowadzenie treningu w związku z przygotowaniem pierwszej zmiany kontyngentu wojskowego FB&H w Afganistanie. Żandarmi zorganizowali trening, w pierwszej kolejności przedstawiając teoretyczne zasady i procedury obowiązujące w czasie podejmowanych czynności na miejscu zdarzenia drogowego (kolizja, wypadek), kontroli prędkości pojazdów oraz reguł stosowanych w czasie przeszukania osób i pojazdów — czytamy.

Kolejne dwa dni poświęcono na zajęcia praktyczne wcześniej omawianych zagadnień. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, czego dowodem może być burzliwa dyskusja na temat każdego z zagadnień. Zdaniem szkolonych, wymiana doświadczeń z MG ŻW pozwoli stronie FB&H na znacznie lepsze przygotowanie i wykonywanie zadań służbowych, jakie przejdzie im realizować w Afganistanie w strukturach międzynarodowych jak również daje nadzieję na dalszą współpracę szkoleniową — podaje Dowództwo Operacyjne RSZ.