Konferencja jest realizacją programu profilaktycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: „STOP CYBERPRZEMOCY”. Program zakłada prowadzenie szkoleń dla uczniów klas III i VII szkół podstawowych, a także nauczycieli i rodziców. Jego adresatami są uczniowie, nauczyciele i rodzice młodych internautów.
 
Organizatorem przedsięwzięcia  jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Straż Miejska Miasta Lublin, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego a także Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin.
 
Prelegentami szkoleń i warsztatów są policjanci, specjalista ds. zwalczania cyberprzestępczości, a także funkcjonariusze Straży Miejskiej.
 
W dzisiejszej konferencji wzięli udział nauczyciele ze wszystkich lubelskich szkół podstawowych.
 
O cyberprzemocy i cyberbullyingu w relacjach uczniów z nauczycielami mówił Andrzej Solarz (CyberEd), o zagrożeniach cyberprzemocą i modelu działań interwencyjnych mówili natomiast pracownicy Zespołu Edukacji i Szkoleń NASK Państwowego Instytutu Badawczego - Marta Witkowska i Anna Borkowska.   


Tematykę hejtu, języka przemocy i mowy nienawiści w serwisach streamingowych przedstawiła Martyna Różycka z Zespołu Dyżurnet.pl - NASK Państwowy Instytut Badawczy. Z kolei Programy profilaktyki cyberprzemocy i przegląd praktycznych narzędzi do pracy z uczniami omówiła Anna Kwaśnik.
 
Nie ulega wątpliwości, że media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki szczególnie młodzi ludzie komunikują się ze sobą.
Poprzez sieć, przesyłamy ogromną ilość informacji- wiadomości, zdjęć, filmów, które dzięki wzajemnym powiązaniom w sieci dzielimy nie tylko ze znajomymi, ale czasem z osobami, których zupełnie nie znamy. Globalna sieć stwarza zatem wiele nowych możliwości, jednak jej niewłaściwe wykorzystanie może nieść za sobą szereg zagrożeń, zarówno w domu, jak i w szkole. Dlatego nie tylko na rodzicach, ale także na nauczycielach ciąży obowiązek zwracania uwagi na bezpieczne użytkowanie przez młodzież tych narzędzi.