Nie inaczej jest podczas ćwiczenia taktycznego pk. Tumak 18, w którym uczestniczą jednostki 16. Dywizji Zmechanizowanej. Elementy bazy logistycznej i socjalnej obozowiska na Ziemsku są w zasadniczej mierze obsadzone przez żołnierzy batalionu dowodzenia. Do codziennych obowiązków logistyków wydzielonych z 9 Brygady Kawalerii Pancernej, 20 Brygady Zmechanizowanej oraz wspierających ich żołnierzy 9 batalionu dowodzenia, należy zabezpieczenie funkcjonowania i obsługa kuchni oraz stołówki żołnierskiej — czytamy na portalu 16. DZ.

Logistyka to również środki MPS. Sprzęt bojowy aby zachować zdolność bojową do wykonywania zadań potrzebuje środków pędnych i smarów. Tym także zajmują się żołnierze kompanii zaopatrzenia. Bardzo ważnym ogniwem logistyki jest również kompania remontowa, która realizuje zabezpieczenie techniczne procesu szkolenia poligonowego. Żołnierze muszą wykazać się szczególnymi umiejętnościami. Naprawa sprzętu odbywa się w trudnych warunkach pogodowych co dodatkowo wymaga od remontowców wysokiego profesjonalizmu — podaje portal Dywizji.

Istotną rolę w procesie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia odgrywają żołnierze kompanii łączności oraz kompanii węzłów bazowych 9bdow. To właśnie oni jako jedni z pierwszych przebywają w rejon ćwiczenia gdzie rozwijają zaplanowany przez wydział wsparcia dowodzenia i łączności system łączności i informatyki na potrzeby kierownictwa ćwiczenia oraz ćwiczących jednostek wojskowych. Od sprawności rozwiniętego systemu zależy czy ćwiczenie przebiegnie bezkolizyjnie, zrealizowane zostaną wszystkie praktyczne epizody (działalność taktyczno-ogniowa), a kierownik ćwiczenia osiągnie zakładane cele — informuje 16. Dywizja.