Rzecznik firmy Mirosław Siemieniec poinformował, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji linii kolejowej nr 292, na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice.

Dodał, że inwestycja składa się z dwóch części: kolejowej – która została podpisana przez PLK oraz części C – podpisanej przez Gminę Czernica na budowę wiat i parkingów.

„Wprowadzenie kolejowej komunikacji pasażerskiej na trasę Wrocław Sołtysowice – Jelcz Miłoszyce stworzy możliwość dogodnych dojazdów do centrum miasta dla mieszkańców północno-wschodnich osiedli Wrocławia. Odnowiona linia kolejowa będzie stanowić dogodną alternatywę dla zatłoczonych tras drogowych, m.in. przy dojazdach do pracy i szkół” - powiedział Siemieniec.

Dodał, że zrewitalizowany odcinek zapewni także możliwość połączenia tej trasy ze stacją Wrocław Główny, od wschodniej strony, przez Jelcz Laskowice i Wrocław Brochów.

Odnowione będzie 21 km kolejowej linii, od stacji Wrocław Sołtysowice do Jelcza Miłoszyc, a stacje i przystanki zostaną dostosowane do standardów, umożliwiając dostęp podróżnym o ograniczonej mobilności.

„Powstanie pięć nowych przystanków: Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin, Wrocław Wojnów Wschodni, Nadolice Małe, Chrząstawa Mała, co ułatwi dostęp do kolejowej komunikacji. Planowana jest wymiana torów, rozjazdów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz elementów sieci trakcyjnej” - dodał Siemieniec.

Podkreślił, że dla zwiększenia przepustowości linii zbudowana będzie tzw. mijanka oraz przebudowany układ torowy na stacji Wrocław Swojczyce, a po robotach pociągi pasażerskich pojadą z prędkością do 120 km na godzinę.

Druga część umowy, podpisana przez Gminę Czernica, dotyczy budowy parkingów i wiat rowerowych przy przystankach osobowych w Chrząstawie, Nadolicach Wielkich, Nadolicach Małych i Dobrzykowicach Wrocławskich. Wartość tej umowy wynosi 1,7 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm z liderem Track Tec Construction Sp. z o. o.

Rzecznik podał, że wykonawcą umowy w części kolejowej jest konsorcjum firm, którego liderem jest ETF Polska Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi ponad 75 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rewitalizacja ma potrwać do końca września 2019 r.