Platforma powstała z inicjatywy Fundacji Młodej Nauki we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także NCBiR. Pod adresem polskimooc.pl można się zapisać na trzy kursy, które wystartują w styczniu 2019 r. Kursy dotyczą techniki transmisji sygnałów, zarządzania strategicznego, technologii informatycznych. Potencjalni uczestnicy mogą już teraz zapoznać się z wymaganiami, przewidywanym okresem trwania kursu, a także z sugerowanym czasem, jaki tygodniowo należy poświęcić na naukę.
 
I tak np. kurs nt. techniki transmisji sygnałów potrwa od 14 stycznia do 11 marca 2019 r., będzie prowadzony przez prof. dr hab. inż. Bogdana Galwasa i dr inż. Krzysztofa Madziara z Politechniki Warszawskiej. Kursanci będą mogli dowiedzieć się m.in. o podziale i zastosowaniu fal elektromagnetycznych, rodzajach fal, mechanizmach ich powstawania, a także poznają pojęcia związane z teorią sygnałów, takie jak dziedzina czasu i dziedzina częstotliwości. Przed rozpoczęciem tego kursu niezbędna jest znajomość liczb zespolonych i operacji na nich oraz podstawowa znajomość operacji macierzowych.
 
Już teraz można wziąć udział w kursie o tym, jak technicznie tworzyć kursy na platformę MOOC. Kurs został przygotowany przez Bartosza Muczyńskiego z Fundacji Młodej Nauki, doktoranta na Akademii Morskiej w Szczecinie.
 
Ten kurs jest związany z faktem, że wraz z uruchomieniem platformy ogłoszono konkurs dla twórców kursów pod hasłem „Kurs na MOOC”, na który NCBiR przeznaczył 10 mln zł. Zgłoszenia do konkursu można składać do 25 stycznia 2019 r. Konkurs jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Dziś, kiedy tak dynamicznie zmieniają się realia ekonomiczne, społeczne i kulturowe, musimy wspierać projekty umożliwiające ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Kluczowe jest dla ministerstwa, aby stanowiły one adekwatną odpowiedź na nowe potrzeby i możliwości czasowe osób, chcących uzupełnić swoje wykształcenie – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

MOOC (czyt. muk) to skrót z języka angielskiego określenia: massive open on-line course (powszechne otwarte kursy internetowe).

- Wierzymy, że dzięki platformie MOOC co najmniej kilka tysięcy osób na tyle podwyższy swoje kompetencje, że uzyskają lepszą konkurencyjność zarówno na rynku pracy, jak i na rynku globalnym – powiedział PAP prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zdaniem Piotra Dardzińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na naszych oczach dokonuje się technologiczna rewolucja w dziedzinie kształcenia.

- Wiele z zawodów, które jeszcze wykonujemy, za kilka lub kilkadziesiąt lat zniknie. Z wieloma zawodami już to się stało. To sprawia, że nieuniknione jest zdobywanie nowych kwalifikacji i nie wystarcza już raz zdobyte wykształcenie. Platforma Polska MOOC jest odpowiedzią na te nowe okoliczności – podkreślił.

Z opublikowanego w ub.r. raportu DELab Uniwersytetu Warszawskiego, wynika, że blisko połowa istniejących zawodów zostanie w najbliższych 25 latach zastąpiona pracą maszyn. Według badaczy, którzy przeanalizowali dane Eurostatu i wskaźniki DESI (indeks pokazujący stopień cyfryzacji poszczególnych krajów UE) w Polsce zniknąć mogą takie zawody jak: sprzedawca, recepcjonista, agent ubezpieczeniowy, urzędnik bankowy.
 
Platforma „Polski MOOC” znajduje się na serwerach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

- Cała operacja znajduje się w chmurze, co oznacza, że możliwe jest uczenie się zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych – powiedział Olaf Gajl, szef ośrodka.

Podkreślił on, że system jest całkowicie bezpieczny. Jak wyjaśnił, rodzima platforma działa na popularnej platformie EdX, która powstała w MIT (Instytut Technologii w Massachusetts) i Uniwersytecie Harvarda.