- W tym roku blisko 500 tys. zł będzie przeznaczone na dofinansowanie wymiany pieców. W roku przyszłym będziemy chcieli zabezpieczyć na ten cel 1 mln zł – zapowiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

W 2018 r. w ramach prowadzonego przez miasto Programu Ograniczenia Niskiej Emisji mieszkańcy Lublina złożyli 185 wniosków o dofinansowanie, najczęściej dotyczących wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe. Kwota 500 tys. zł. pozwoli na dofinansowanie wymiany 74 pieców i kotłów.

Dyrektor wydziału ochrony środowiska w lubelskim ratuszu Marta Smal-Chudzik powiedziała, że wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną dofinansowane, ich rozliczanie następuje sukcesywnie w ramach środków dostępnych w budżecie. Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów.

- Zachęcamy mieszkańców, aby zgłaszać się do nas do wydziału. Nabór do programu prowadzony jest w sposób ciągły, w każdym momencie, kiedy mieszkaniec się pojawi, może złożyć wniosek i będą te wnioski realizowane w kolejności zgłoszeń - powiedziała.

Smal-Chudzik zaznaczyła, że z programu mogą też skorzystać wspólnoty mieszkaniowe czy najemcy nieruchomości komunalnych. Program Ograniczenia Niskiej Emisji prowadzony w Lublinie od 2013 r. cieszy się rosnącym z roku na rok zainteresowaniem mieszkańców. Do końca 2017 r. wydano 1,5 mln zł na dofinansowanie wymiany około 300 pieców.

W przyszłym roku planowane jest też w Lublinie przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji budynków pod kątem źródeł ich ogrzewania. Według szacunkowych danych blisko 70 proc. mieszkańców Lublina korzysta z tzw. ciepła systemowego, ale w przypadku pozostałych mieszkańców miasto nie ma szczegółowych danych, z jakich źródeł ciepła korzystają i ile pieców nadaje się do wymiany.