Kluby „Gazety Polskiej”, sympatycy i czytelnicy „GP” oraz „GPC” spotykają się o godz. 13 przy pomniku Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej na pl. Stanisława Małachowskiego przy ul. Królewskiej (Polska Organizacja Wojskowa – POW – była tajną organizacją powstałą w sierpniu 1914 r. w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w celu walki z rosyjskim zaborcą).