Legenda  „O Lechu, Czechu i Rusie” głosi, że założyciel Polski widząc na tle zachodzącego czerwienią słońca białego orła obrał go za godło państwa. Lech,  w miejscu gdzie widział pięknego i dostojnego ptaka założył gród, który nazwał Gnieznem – była to pierwsza stolica Polski.

Najstarszy wizerunek orła w koronie widnieje już na monecie z czasów Bolesława Chrobrego. Ten ptak występował również na innych piastowskich monetach, od XII wieku występuje na polskich tarczach i chorągwiach wojskowych.

Mimo, iż w Polsce żyje kilka gatunków orłów (przedni, krzykliwy, stepowy, grubodzioby) wydaje się, że najbardziej zbliżony do ptaka z godła jest  popularnie zwany orłem - bielik. Bielik zwyczajny (Haliaeetus albicilla) mimo, że gatunkowo nie jest orłem lecz orłanem, pochodzi z rodziny  jastrzębiowatych  (Accipitridae) blisko spokrewnionej z orłami.
Za tym wyborem przemawia kilka argumentów:
- bielik jest większy od największego z żyjących w Polsce orłów – orła przedniego, 
- posiada wyraźnie żółty dziób, 
- potrafi ograniczyć swój obszar łowiecki; dzięki temu może budować gniazda blisko innych bielików, co zgadzałoby się opisem z XVI wieku kronikarza Marcina Bielskiego odnośnie występowania tych ptaków w okolicach Gniezna.

Bielik jest  objęty w Polsce  ścisłą ochroną gatunkową.

Film „Dziobem i pazurem" autorskie dzieło Krystiana Matyska, był realizowany ponad trzy lata. Posiada sceny między innymi z  polowania orła przedniego i ataku bielików na kormorany. Autor chcąc uniknąć nachalnej dydaktyki, zrezygnował z komentarza słownego. Bezpośrednio na emocje widza wpływają zachwycające zdjęcia i porywająca ścieżka dźwiękowa.