W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2018 Komisja Europejska wraz z grupą ekspertów ogłosiła nominacje do nagród VET Excellence Awards 2018 za doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe. Celem nagród jest wyróżnienie najlepszych praktyk w Europie, związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Nominowany przez unijnych ekspertów opolski projekt wygrał w głosowaniu internetowym i zdobył pierwszą nagrodę w konkursie VET Excellence Awards 2018.

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” był realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, przy współpracy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Politechniki Opolskiej i miasta Opole.

Przeprowadzono m.in. cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami, uruchomiono nowoczesne pracownie w szkołach, stworzono klasy patronackie przygotowujące kadry pod potrzeby konkretnych firm. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli skorzystać ze szkoleń z udziałem praktyków wskazujących na potrzeby współczesnych firm.

W ramach projektu uczniowie wyjeżdżali za granicę, aby np. w parkach technologicznych podpatrywać najnowsze rozwiązania stosowane w gospodarce naszych sąsiadów.

Powstało 51 uczniowskich zespołów kreatywnego myślenia „design thinking”; ponad 200 uczniów zaangażowało się w konkretne projekty w konkretnych firmach. Niemal 9 mln zł przeznaczono na poprawę przygotowania do zawodu uczniów szkół zawodowych z całego województwa opolskiego.

Obecnie na terenie woj. opolskiego rozpoczęła się trzecia edycja programu.