W ramach umowy, w Krakowie PGE Obrót zapewni energię Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu, Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a także szkołom, przedszkolom, żłobkom, bibliotekom oraz innym placówkom oświatowym i kulturalnym, co daje łącznie 3184 punktów poboru energii.

Natomiast w Częstochowie PGE będzie sprzedawać energię do 1112 punktów, oprócz placówek edukacyjnych będą to, m.in. Miejski Zarząd Dróg i Transportu oraz Filharmonia Częstochowska.

W 2019 r. dostarczy dla tych miast w sumie 262 GWh energii.

Jak podkreślił w komunikacie prezes zarządu PGE Henryk Baranowski, jednym z elementów budowania wartości dla akcjonariuszy jest zdobywanie nowych, atrakcyjnych kontraktów. - Wygrywane postępowania publiczne potwierdzają, że jesteśmy stabilnym i bezpiecznym partnerem w relacjach handlowych, co ma duże znaczenie, biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację na rynku hurtowym – dodał.

W ostatnim czasie PGE Obrót wygrało również przetarg organizowany przez samorząd Wrocławia, gdzie spółka zadba o oświetlenie uliczne w 729 punktach na terenie miasta. Wolumen energii w tym przypadku wyniesie 33 GWh.

Od lipca 2018 roku PGE Obrót dostarcza również energię o łącznym wolumenie 96 GWh do ponad 1600 punktów poboru zarządzanych przez samorząd Lublina, wśród których znajdują się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zarządów Dróg i Mostów, Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a także Port Lotniczy Lublin.

PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów.