W dniach 25-26 października prezes Przyłębska wzięła udział w międzynarodowej konferencji sędziów konstytucyjnych „Forum Wileńskie”. W wydarzeniu uczestniczyli również sędziowie z Gruzji, Mołdawii, Litwy i Ukrainy. Celem projektu była m.in. wymiana zdobytych doświadczeń. Tam również prezes Przyłębska spotkała się z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem. Organizatorem konferencji, która miała charakter roboczy i zamknięty, był Sąd Konstytucyjny Litwy.

Dziś prezes TK Litwy przysłał prezes TK RP list nawiązujący do 100-lecia państwa i niedawnego spotkania.

„W imieniu Trybunału Konstytucyjnego Republiki Litewskiej jak również we własnym imieniu, pragnę wyrazić szczere gratulacje z okazji narodowego święta Dnia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”

- czytamy w liście.

„Ważne więzi historyczne łączą Litwę i Polskę. To jest symboliczne, że w tym samym roku obchodzimy 100-letnią rocznicę niepodległości naszych współczesnych państw.

Reprezentując przykład pokojowej europejskiej integracji państwa z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nasze państwa kontynuują bliską współpracę dziś. Jestem naprawdę zadowolony, że współpraca między naszymi urzędami, odnowiona w ostatnich latach, zaczęła już owocować konkretnymi wynikami. Pracując wspólnie w ramach Związku Sądów Konstytucyjnych Państw Rejonu Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego możemy przekazać nasze doświadczenie i tradycje państwom Partnerstwa Wschodniego.

Życzę Pani siły, odwagi, i niezłomnej determinacji i pełnieniu Pani misji.
Niech żyje wolna, niepodległa i demokratyczna Rzeczypospolita Polska!”

- napisał Dainius Žalimas.