Tematem oceny wyszkolenia w ramach certyfikacji XXXIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie było działanie zespołu LMT podczas realizacji zadań w rejonie operacji. W ramach zajęć sprawdzone zostały takie elementy jak: procedury wzywania pomocy medycznej – MEDEVAC, wsparcia ogniowego – Call for fire, składania meldunku o znalezieniu materiałów niebezpiecznych lub niewybuchów (UXO – Unexploded  Ordnance). Dodatkowym zadaniem zespołów łącznikowo-monitorujących (LMT – Liaison-Monitoring Team) było zorganizowanie spotkania z przedstawicielami władzy samorządowej, jak również rozwiązywanie sytuacji konfliktowej, jaką jest demonstracja poprzez negocjacje z ludnością lokalną - podaje oficjalny portal CPdMZ. 

Ostatnim etapem przed wysłaniem żołnierzy z Kielc w rejon Republiki Kosowa będzie certyfikacja narodowa, w której wezmą udział z całym Polskim Kontyngentem Wojskowym - czytamy.