„Kaper-18/II” to zgrywanie sił wydzielonych ze struktur wojskowych i pozamilitarnych oraz sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na morzu. Scenariusz ćwiczenia został tak przygotowany, aby hipotetyczne zdarzenia były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości i zostały odwzorowane w realnym życiu. Taki sposób przygotowania daje możliwość faktycznego działania ćwiczącym. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami zadaniem połączonych sił wydzielonych ze struktur Sił Zbrojnych RP oraz instytucji układu pozamilitarnego w fazie morskiej ćwiczenia było odbicie przejętego przez terrorystów promu pasażerskiego, na pokładzie którego znajdowali się zakładnicy. Przejęta jednostka bezpiecznie weszła do Portu Handlowego  w Gdyni, gdzie do akcji wkroczyły pozostałe służby. 

Kolejną fazą, realizowaną dzisiaj, jest sprawdzanie wszystkich procedur związanych z działaniami antyterrorystycznymi na lądzie, w tym prowadzonymi przez zespół dochodzeniowo-śledczy. Podczas szkolenia wprowadzony zostanie także element zagrożenia chemicznego. Do akcji wkroczą chemicy Marynarki Wojennej, których zadaniem będzie neutralizacja powstałego zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa okolicznej ludności.
Szkolenie „Kaper – 18/II” jest jednym z elementów największego w tym roku ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pk. Anakonda-18.