Wyjątkowe wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu, a Kancelaria Sejmu włączyła się w nie po raz kolejny. Polega ono na wysyłaniu specjalnych, okolicznościowych kart pocztowych z życzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

sejm.gov.pl

8 i 9 listopada 2018 r. w godz. 10.00-13.00 w Hallu Głównym Sejmu działał będzie specjalny punkt akcji. Posłowie i goście odwiedzający Parlament będą mogli nadać, prosto z Wiejskiej, kartki z życzeniami, by wyrazić swoją radość z odzyskania przez Polskę Niepodległości. Akcja będzie również prowadzona 11 listopada w ramach dnia otwartego. Goście zwiedzający Sejm otrzymają wówczas okolicznościowe karty.