Projekt społeczny "Biznes kontra smog" powstał z inicjatywy firmy konsultingowej PwC, pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Stowarzyszenia ASPIRE zrzeszającego największe firmy sektora SSC/BPO/IT w Krakowie. W pierwszej edycji uczestniczy w nim 11 firm, ale – jak podkreślają organizatorzy - lista podmiotów, które mogą włączyć się do działania nie jest zamknięta. Planowana jest już druga edycja przedsięwzięcia.

Bartosz Jasiołek, partner w PwC poinformował, że „Biznes kontra smog" ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków poprzez edukację dzieci i młodzieży. Według niego systematyczna działalność edukacyjna w tym zakresie jest jednym z kluczowych elementów skutecznej walki o poprawę jakości powietrza w Polsce.

Nie bylibyśmy firmą konsultingową, gdybyśmy nie przeprowadzili badań dotyczących problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Z jednego z nich wynika, że polskie metropolie przeznaczają znaczące środki na programy dotyczące ochrony środowiska, ale potrzebne są także zmiany świadomości społecznej i dotyczące legislacji

- zaznaczył Jasiołek.

Dorota Franczukowska, koordynatorka programu „Biznes kontra smog” poinformowała, że do programu zgłosiło się ponad 150 pracowników, którzy w ramach wolontariatu pracowniczego będą edukować dzieci i młodzież na temat smogu i czystości powietrza. Zaplanowano, że do lutego przyszłego roku odbędzie się ok. 250 zajęć w szkołach i przedszkolach w woj. małopolskim, w których weźmie udział ponad 5 tysięcy dzieci.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Wszystkie zajęcia są bezpłatne – placówki edukacyjne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich organizacją.

Liczymy, że dzieci będą się dzielić zdobytą wiedzą ze swoimi rodzicami i dziadkami

- zaznaczyła koordynatorka.

Jak oceniła Anna Dworakowska, współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego, edukacja w tej dziedzinie jest bardzo potrzebna i stanowi punkt wyjścia do innych działań. Podkreśliła, że program będzie realizowany w całej Małopolsce, co ma znaczenie – bo według badań KAS – o ile w Krakowie o problemie smogu wie około 90 proc. mieszkańców, to w mniejszych miastach i miejscowościach odsetek ten sięga 30 – 50 proc.

- Wszelkie działania mające na celu poprawę jakości powietrza w Krakowie muszą obejmować też ościenne gminy, skąd także napływają zanieczyszczenia - dodała.