Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował 19 października o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku. TSUE chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, byli przywróceni do orzekania.

Po tym, gdy TSUE wydał decyzję o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w końcu października sędzia Małgorzata Gersdorf wezwała 23 sędziów SN objętych zakresem zastosowania środków tymczasowych orzeczonych przez TSUE do stawienia się w SN w celu podjęcia służby sędziowskiej.

Gowin mówił dziś w TVN24, że jego obóz polityczny musi znaleźć rozwiązanie sporu o sądownictwo. Jak dodał, "być może wystarczy realizacja tych samych celów bardziej finezyjnymi narzędziami".

Gowin powiedział też, że w najbliższych dniach eksperci przedstawią rządowi swoje analizy i propozycje w tej sprawie.

Oni dostali do rozwiązania następując dylemat: Polska jest suwerennym państwem, w świetle traktatu lizbońskiego, sprawy wymiaru sprawiedliwości należą do domeny suwerennych państw, a równocześnie Trybunał Sprawiedliwości oczekuje od Polski korekty rozwiązań dotyczących sądownictwa

- mówił.

- Teraz trzeba dużo finezji prawniczej i bardzo przemyślanej koncepcji państwa, przemyślanej koncepcji wymiaru sprawiedliwości, żeby rozwikłać te dylematy - ocenił minister.

Wicepremier stwierdził, że gdyby eksperci wydali jednolite stanowisko, że bez uznania, iż Małgorzata Gersdorf jest wciąż pierwszym prezesem SN, nie ma mowy o kompromisie z UE, to należałoby się do tego przychylić. - Ale z rozmów z np. ekspertami partii Porozumienie wiem, że takiego jednolitego stanowiska nie ma - dodał Gowin.

Do 19 listopada jesteśmy zobowiązani udzielić odpowiedzi (Komisji Europejskiej) i podjąć działanie, czyli do 19 listopada będzie rzeczą jasną, jakie kroki prawne chcemy podjąć

- podkreślił Gowin. Dodał, że "jest bardzo prawdopodobne", że do 19 listopada pojawi się projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Polska została zobowiązana, natychmiast i do czasu wydania postanowienia kończącego postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych m.in. do powiadomienia Komisji Europejskiej - nie później niż w ciągu miesiąca od doręczenia postanowienia, a następnie powiadamiania w regularnych odstępach jednego miesiąca - o wszystkich środkach, które przyjęła w celu pełnego zastosowania się do postanowienia.

Decyzja zabezpieczająca, tzw. środki tymczasowe, obowiązuje państwo członkowskie natychmiastowo po jej wydaniu. Nie ma od niej odwołania, ale nie jest ona ostateczna. Jak już zapowiedziano TSUE przeprowadzi 16 listopada wysłuchanie stron, podczas którego Polska i Komisja Europejska będą przedstawiać swoje argumenty. Wysłuchanie będzie ograniczone tylko do kwestii tzw. środków tymczasowych, czyli zamrożenia stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, a nie całego sporu.

Po tej rozprawie TSUE wyda ostateczną decyzję co do tzw. środków tymczasowych. Będzie ona obowiązywać do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie skargi Komisji Europejskiej na ustawę dotyczącą SN.