Podniesienie minimalnej emerytury w 2019 r. do 1100 zł przewiduje projekt, który jest zapisany w wykazie prac legislacyjnych rządu. Podano w nim, że rząd planuje zaproponować jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji.

Zmiany mają polegać na podwyższeniu najniższych świadczeń do 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma wynosić 825 zł. Nowy mechanizm przewiduje, że emeryci dostaną minimum 70 zł podwyżki.