Chór Opery Śląskiej pod kierownictwem prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody został zaproszony przez Cité de la musique - Philharmonie de Paris do współpracy w wyjątkowym projekcie artystycznym. Kierownictwo muzyczne nad Orkiestrą Filharmonii Paryskiej objął dyrektor artystyczny Opery Śląskiej Bassem Akiki.

W ramach projektu przygotowano spektakl muzyczny Nicholasa Lensa "Shell shock, a requiem of war", w choreografii i inscenizacji Sidi Larbi Cherkaoui. Zaprezentowany zostanie 10 i 11 listopada z udziałem solistów takich jak Laurence Servaes, Sara Fulgoni, Magid El-Bushra, Sébastien Droy, Mark S. Doss i zespołu baletowego Eastman Company.

Autorem libretta przedstawienia jest Nick Cave - australijski muzyk rockowy, kompozytor muzyki filmowej i poeta. Tematyka spektaklu oscyluje wokół stresu pourazowego, którego doświadczali wracający z wojny żołnierze. Przesłaniem wydarzenia jest globalne wezwanie do humanitaryzmu i troski o pokój.

Chór Opery Śląskiej wystąpi w około trzydziestoosobowym, mieszanym składzie.

Wydarzenie należy do jednych z najwyższych rangą światowych przedsięwzięć artystycznych. Uczestnictwo w nim jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem, w kontekście podkreślenia i uhonorowania najważniejszych, historycznych rocznic o znaczeniu międzynarodowym

– powiedział dyrektor Opery Śląskiej Łukasz Goik.

W obchodach organizowanych w Paryżu udział wezmą przedstawiciele rządów i głowy państw.