1 marca upamiętniamy Żołnierzy Wyklętych, a jednocześnie dowiadujemy się, że w Warszawie nadal ma tkwić monument dla ich oprawców.

A przecież wreszcie można usunąć ze stolicy upokarzającą pamiątkę sowieckiej dominacji – pomnik tzw. braterstwa broni (czterech śpiących). Z powodu budowy metra został on zdemontowany, ale władze Warszawy zamierzają przywrócić go na dawne miejsce. Mało tego – chcą przeznaczyć 1 mln zł na jego renowację. Warszawa nie ma pomnika poświęconego Bitwie 1920 r. ani Żołnierzom Wyklętym, a jej władze chcą restaurować pomnik ku czci okupantów! Możemy protestować: na Facebooku  na profilu „Goń z pomnika bolszewika” i na stronie petycje.pl/petycja/8251/protest.