Częstochowskiemu spotkaniu w najważniejszym polskim sanktuarium przyświeca hasło: "Zobowiązani, by pomnażać dzieła przodków. Osiągnięcia gospodarcze państwa polskiego wobec wyzwań współczesności".

Cały cykl zdarzeń w tym roku, inspirowanych przez Ministerstwo Energii, puentuje się, domyka na Jasnej Górze. To rok szczególny, bo związany z odzyskaniem niepodległości. Nasi przodkowie pokazali determinację i umiejętność podejmowania śmiałych decyzji. Okres krótki, bo niespełna 21 lat sprawił, że powstały założenia polskiego przemysłu

– powiedział otwierając konferencję wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Dobrobyt, wzrost gospodarczy musi mierzyć się ze wzrostem poczucia każdego obywatela, że żyje się w Polsce lepiej. I ważne jest, żebyśmy wiedzieli, ile kosztuje miejsce pracy w usługach, w przemyśle, i co trzeba robić, żeby była praca dla naszych mieszkańców, obywateli, jak najlepsza, jak najlepiej płatna, i zarazem też, żebyśmy umieli pokazać, jakie są wyzwania, żeby te miejsca pracy były, żeby wzrost był harmonijny

- dodał wiceminister w rozmowie z dziennikarzami.

Przypomniał, że w grudniu Polskę czeka kolejne ważne wydarzenie, na którym będzie mowa o polskim przemyśle, czyli grudniowy Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach.

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny, odpowiedzialny z ramienia Episkopatu za środowiska gospodarcze oraz misję społeczną i pracowniczą, podkreślił, że Kościołowi nigdy nie była obojętna sprawa rozwoju gospodarczego i poziomu życia mieszkańców.

Ten sektor gospodarki, jakim jest energetyka, to nerw całej gospodarki. To właśnie od rozwoju energetyki zależy poniekąd także niepodległość Polski. Polska gospodarczo musi być silna, żeby nie uzależniała się od sąsiadów

– powiedział hierarcha.

Bardzo dziękuję za to, że ta konferencja odbywa się właśnie na Jasnej Górze w 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, ale też jest przypomnieniem wystawy gospodarczej, która miała miejsce jeszcze w czasach trudnych, w czasach zaborów. Uświadamiamy sobie, że Jasna Góra była i jest takim miejscem, które jednoczy Polaków w różnych dziejach historii

- powiedział przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.

Sobotnia konferencja jest okazją do przypomnienia wielkiej wystawy, która została zorganizowana w 1909 r. na Jasnej Górze przez polskie środowiska gospodarcze z trzech zaborów, i była swoistym przygotowaniem do działań w odradzającej się Polsce oraz wielką deklaracją polskich środowisk ziemiańskich, kupieckich i przemysłowych na rzecz połączenia wysiłków w dziele budowy ekonomicznej siły Rzeczpospolitej.

W konferencji biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, spółek Skarbu Państwa, komisji finansów, naukowcy, szefowie spółek, liderzy związkowi. Jej organizatorami są: Ministerstwo Energii, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów "Nostra Res", Instytut Prymasa Wyszyńskiego oraz Fundacja Czas to Miłość.

Konferencja odbywa się w przeddzień głównych uroczystości niepodległościowych na Jasnej Górze, zaplanowanych na 4 listopada.