Malowidło przedstawia ul. Cieszkowskiego z początku XX w. i wizerunek Święcickiego w formie starej fotografii. Odwzorowane zostały również podpis budowniczego i dawna pieczęć magistratu, którą na początku zeszłego stulecia odciskano na wszystkich planach zatwierdzanych do budowy. Na części muru znalazł się rysunek imitujący elewację, w który wkomponowano istniejące dwa okna.

Autorem muralu jest Julian Nowicki, który stworzył również odsłonięte w ubiegłym roku malowidło na kamienicy przy ul. Gdańskiej, przedstawiające kryptologa Mariana Rejewskiego.

Józef Święcicki (1859-1913) całe życie był związany z Bydgoszczą. Na początku lat 80. XIX w. ukończył średnią szkołę budowlaną i zdał egzamin uprawniający do posługiwania się tytułem budowniczego. Początkowo razem z ojczymem prowadził spółkę projektowo-wykonawczą, ale po kilku latach usamodzielnił się. Zaprojektował ponad 60 kamienic w śródmieściu, z czego jedną trzecią na głównej ulicy centrum - ul. Gdańskiej.

Większość jego projektów to eklektyczne budowle, czerpiące m.in. z wzorów renesansowych, manierystycznych i barokowych.

Szczególną uwagę zwracają okazałe obiekty: kamienica przy ul. Gdańskiej 63, hotel "Pod Orłem" na ul. Gdańskiej 14 oraz kamienica narożna przy pl. Wolności 1. Uznawane są za niezwykle udane przykłady architektury neobarokowej.

Święcicki zaprojektował i wybudował również kamienice m.in. przy ulicach Dworcowej, Cieszkowskiego, Jagiellońskiej, Pomorskiej, Śniadeckich, Świętojańskiej.