Jak poinformowało MKiDN, podczas rozmów ministrów kultury Polski i Niemiec omówiono m.in. możliwości wspólnych działań obu ministerstw w obszarze promocji i upowszechnienia wiedzy o polskich stratach wojennych w dziedzinie dóbr kultury na terenie Niemiec. Zaproponowano skierowanie na łamach niemieckich mediów wspólnego apelu (tzw. open call) obu ministrów do instytucji i osób prywatnych w Niemczech o weryfikację posiadanych zbiorów w celu identyfikacji polskich strat wojennych w oparciu o polską bazę danych.

Polska baza danych dzieł utraconych podczas II wojny światowej jest prowadzona przez Wydział Restytucji Dóbr Kultury MKiDN i obejmuje ok. 63 tys. obiektów. Jest dostępna w języku polskim pod adresem

http://www.dzielautracone.gov.pl lub w wersji anglojęzycznej: http://lootedart.gov.pl/en/.

Strona niemiecka została zaproszona także do włączenia się w polski projekt 100 rzeźb pomnikowych na stulecie niepodległości, mający na celu przywrócenie rzeźby jako formy wyrazu artystycznego w przestrzeni publicznej. Rozmówcy wyrazili również wolę organizacji w najbliższym czasie polsko-niemieckiej wystawy poświęconej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wicepremier Piotr Gliński zwrócił uwagę, że Rząd RP wspiera inicjatywę wzniesienia w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej. Debata na ten temat prowadzona jest w niemieckim Bundestagu. Ministrowie rozmawiali również o wzmocnieniu i systematyzacji współpracy instytucjonalnej w dziedzinach: muzeów i miejsc pamięci oraz archiwów. Ministrowie zgodzili się także co do tego, że należy powrócić do organizacji wzajemnych sezonów kultury w obu krajach.