1 października br. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0) reformująca uczelnie. Już w czasie prac senackich pojawiły się sugestie - m.in. ze strony samego ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina - że być może potrzebna będzie wkrótce nowelizacja ustawy.

- Ucinamy spekulacje związane z reformami uczelni: obecnie nie planujemy żadnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller.

Jak ocenił, wprowadzanie korekt spowolniłoby tylko proces wdrażania na uczelniach zmian wynikających z ustawy.

- To tylko otworzyłoby dyskusje na tematy już rozstrzygnięte. Nie prowadzimy żadnych prac nad nowelizacją. Jeżeli jakąkolwiek zmianę zaproponujemy, to nie w ciągu najbliższych kilku miesięcy – oświadczył wiceminister nauki.

Wyjątkiem może być jeden budzący kontrowersje artykuł ustawy, dotyczący dożywotniego zatrudniania niektórych sędziów na uczelniach. Piotr Müller twierdzi jednak, że zmianę tego artykułu być może uda się przeforsować przy okazji nowelizacji innych ustaw.

- Gdybyśmy zaczęli teraz prace nad nowelizacją ustawy, mogłoby powstać na uczelniach wrażenie, że zmieniamy filary reformy. A przecież ich nie chcemy zmieniać. Nowelizacja zdemobilizowałaby tylko uczelnie, by wprowadzić zmiany wynikające z reform. I budziłoby przekonanie, że zmieniamy ustawę na tyle mocno, że nie trzeba jej wdrażać. A tylko opóźniłoby wdrażanie reform w uczelniach. Uważamy, że ważniejsze jest teraz zachowanie spójności systemu niż tworzenie zamętu dotyczącego zmian - powiedział wiceminister nauki Piotr Müller.