Dokument ten to "Instrukcja dla jednostek kontrolnych Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie nad Odrą i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. podczas przeprowadzania kontroli z towarzyszeniem drugiej strony”.

5 listopada br., we Frankfurcie nad Odrą dokument podpiszą przedstawiciele Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie nad Odrą i Lubuskiego Urząd Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja określa sposób przeprowadzania wspólnych, przygranicznych kontroli po polskiej i niemieckiej stronie i ma zapewnić jednolite standardy podczas pełnienia wspólnych służb, które będą miały uprawnienia do zatrzymywania pojazdów poruszających się po terenie woj. lubuskiego oraz po niemieckiej stronie.

„Wspólne patrole będą jeszcze skuteczniej realizowały zadania związane z szeroko rozumianą przestępczością transgraniczną" – powiedziała Markowicz.

Rzecznik wyjaśniła, że chodzi m.in. o zwalczanie przestępczości w zakresie przemytu środków odurzających, wyrobów energetycznych i tytoniowych, zapobieganie nielegalnego handlowi towarami podrabianych, co w efekcie przełoży się na zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Ponadto zadaniem wspólnych patroli funkcjonariuszy celno-skarbowych będzie egzekwowanie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego tzw. towarów wrażliwych.

Podstawą kontroli z towarzyszeniem drugiej strony jest Umowa z 15 maja 2014 r. między rządami Polski i Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych.