Białoruś. Groby żołnierzy polskich poległych w walkach z bolszewikami

Związek Polaków na Białorusi wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie zorganizował akcję upamiętniającą żołnierzy, poległych na terenie Grodzieńszczyzny w walkach stoczonych o odrodzoną 100 lat temu wolną Polskę podczas wojny polsko-bolszewickiej. Akcja odbyła się z okazji nadchodzącego Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek.

Piaski: grób nieznanego żołnierza, poległego w 1920 roku
znadniemna.pl

W wyprawie po grobach żołnierskich i cmentarzach wojennych, rozsianych po ziemi grodzieńskiej, udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego ZPB na czele z prezes organizacji Andżeliką Borys, konsulowie w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie – Marzena i Jan Demczukowie, a także ponad 20-osobowa grupa uczniów Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie im. Króla Stefana Batorego ze swoimi pedagogami – Pawłem Kasprzykiem i Antonim Pacenką.

\"\"

Wołkowysk – Cmentarz Wojskowy z okresu walk o Niepodległość Polski i wojny polsko-bolszewickiej/znadniemna.pl

\"\"

Słonim – kwatera wojenna 1920 roku, licząca ok. 250 grobów/znadniemna.pl

W ramach objazdu odwiedzonych zostało kilkanaście miejsc pamięci, wśród których były zarówno pojedyncze groby żołnierskie, jak i duże nekropolie wojenne, takie jak cmentarz wojenny w Wołkowysku, kwatera żołnierzy, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na Cmentarzu Pobernardyńskim w Grodnie, czy licząca około 250 grobów kwatera żołnierzy 1920 roku w Słonimiu. Trasa po miejscach upamiętniających obrońców wolnej Polski, prowadziła także przez Małą i Wielką Brzostowice, Makarowce, Geniusze, Piaski, Mosty i inne miejscowości.

\"\"

Brzostowica Wielka/znadniemna.pl

\"\"

Piaski – grób nieznanego żołnierza, poległego w 1920 roku/znadniemna.pl

 

\"\"

Mała Brzostowica – grób nieznanego żołnierza, poległego w 1920 roku/znadniemna.pl

Z uwagi na to, że w wyprawie brała udział młodzież szkolna, organizatorzy objazdu na jego zakończenie postanowili pokazać młodym ludziom ważne dla Polaków nie tylko z Białorusi, ale też z Polski i całego świata miejsca pamięci, nie związane wprawdzie z wojną polsko-bolszewicką, lecz stanowiące trwałe elementy polskiej tożsamości narodowej. Były to opisane w nieśmiertelnych dziełach wybitnej grodnianki Elizy Orzeszkowej grób Jana i Cecylii w Bohatyrowiczach oraz grób powstańców styczniowych, znajdujący się w lesie obok Miniewicz, wsi sąsiadującej z Bohatyrowiczami.

\"\"

Geniusze – kwatera 16-tu żołnierzy, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej/znadniemna.pl

\"\"

Makarowce zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w 1920 roku/znadniemna.pl

 Źródło: znadniemna.pl

 

#Grodzieńszczyzna #groby #Zaduszki #objaz #młodzież #ZPB

Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo