- Rewitalizowane będą przestrzenie Białej Fabryki, najstarsze historycznie skrzydło A, ale również budynki skansenu z willą letniskową stojącą poza jego granicami. Prace budowlane rozpoczną się lada moment. Sytuacja na rynku budowlanym sprawiła, że wartość projektu zwiększyła się z planowanych początkowo 13 mln zł do 15,5 mln zł. Brakujące środki dołożyło miasto Łódź

– podała dziś dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa Aneta Dalbiak.

W ramach projektu, który został dofinansowany z UE kwotą 9 mln zł, zaplanowano także renowację południowej elewacji sąsiadującego z Parkiem Reymonta budynku C oraz przebudowę pomieszczeń w pozostałych dwóch skrzydłach Białej Fabryki, czyli w budynkach B i D.

Z kolei w należącym do Muzeum Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej wykonane zostanie docieplenie poszczególnych obiektów, instalacja centralnego ogrzewania oraz przebudowa 6 budynków, w tym letniskowej willi. Do tej pory obiekty te były oglądane przez zwiedzających z zewnątrz; po remoncie w ich wnętrzach znajdą się całoroczne przestrzenie ekspozycyjne z zupełnie nową ofertą wystawienniczą i edukacyjną.

Jak zaznaczyła Dalbiak, zakres przedsięwzięcia jest tak zróżnicowany i rozległy, że został rozdzielony pomiędzy trzech doświadczonych wykonawców. Mają oni przeprowadzić prace do końca 2019 r.

Drugim etapem modernizacji muzeum będzie stworzenie trzech nowych wystaw stałych. W Białej Fabryce od strony ul. Piotrkowskiej znajdzie się ekspozycja łącząca historię fabryk i Łodzi z unikatowymi zabytkowymi maszynami. Wystawa poświęcona technologii włókienniczej będzie zajmować dwa dolne piętra skrzydła A Białej Fabryki, natomiast pozostałe kondygnacje przeznaczone będą na ekspozycje czasowe.

Z kolei we wszystkich domkach robotniczych znajdujących się w skansenie stworzone zostaną rekonstrukcje wnętrz mieszkalnych oraz warsztatów rzemieślniczych - od połowy XIX wieku po lata 80. XX w. Trzecia wystawa powstanie w drewnianej willi letniskowej i prezentować będzie dzieje tego obiektu oraz sposoby spędzania wolnego czasu, począwszy od XIX wieku po czasy współczesne.