Celem zgrupowani poligonowego było przygotowanie nurków do realizacji zadań z wykorzystaniem bojowych środków minersko-zaporowych, w tym również do udziału w międzynarodowych ćwiczeniach zespołów EOD (explosive ordnance disposal) na co dzień zajmujących się rozpoznaniem, identyfikacją oraz neutralizacją zagrożeń pochodzących od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. W szkoleniu udział wzięło około 40 żołnierzy z Grup Nurków Minerów 12. i 13. Dywizjonu Trałowców oraz Grupa Nurków Inżynierii 8. Batalionu Saperów. Podczas działań na wodach Zatoki Pomorskiej nurkowie wspierani byli przez załogę kutra transportowego KTr 851 ze składu 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych. Zabezpieczenie medyczne i hiperbaryczne realizowała Grupa Medycyny Podwodnej ze świnoujskiej Komendy Portu Wojennego — podaje oficjalny portal 8. FOW. 

Podczas dwutygodniowych ćwiczeń wykonywano szereg prac minerskich i inżynieryjnych zarówno pod wodą jak i na lądzie. Marynarze każdego dnia spędzali w wodzie kilka godzin. Ćwiczono między innymi neutralizację zalegających w toni wodnej przedmiotów wybuchowych. Nurkowie wykorzystywali zdalnie detonowane materiały wybuchowe oraz systemy neutralizacji typu "Vulcan" i "Pluton" stosowane do deflagracji (powolnego wypalania) obiektów niebezpiecznych. Zajęcia praktyczne zrealizowano również na przykoszarowym placu ćwiczeń 12. Dywizji Zmechanizowanej w Stargardzie, gdzie przeprowadzono szkolenie z wykorzystania wkładek kumulacyjnych do neutralizacji niewybuchów na lądzie — czytamy.

W skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wchodzą dwie Grupy Nurków - Minerów z z 12. Dywizjonu trałowców ze Świnoujścia oraz 13. Dywizjonu Trałowców z Gdyni. Poza tym, w strukturach etatowych 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa znajdują się specjaliści od prac podwodnych – nurkowie inżynierii — podaje 8. FOW.