Wartość inwestycji realizowanych w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa w regionie wyniesie ponad 1 mld 143 mln zł. To najwięcej w porównaniu do innych regionów, bowiem w całym kraju wartość tego programu wyniesie około 6 mld zł.

- Około jednej szóstej środków trafia na teren województwa lubelskiego. To jest bardzo dobrze, ale pokazuje też zapóźnienia, które są na terenie tego regionu – powiedział minister Zagórski na konferencji prasowej w Chełmie.

Na terenie Chełma i powiatu chełmskiego te inwestycje umożliwią doprowadzenie szybkiego internetu do około 15 tys. gospodarstw domowych, czyli co trzeciego, podobnie jak to będzie w całym województwie. Internet przez linię światłowodową doprowadzony będzie do 64 szkół - wszystkich, które jeszcze nie miały takiego rozwiązania.

- Każdy element infrastruktury jest ważny - drogi, koleje, ale żaden z nich nie daje pełnego wsparcia dla rozwoju bez sieci światłowodowej. Żaden biznes, żadne inwestycje nie są możliwe bez szybkiego internetu. Sieć światłowodowa to jest szansa na to, żeby można było mówić o zrównoważonym rozwoju Polski, województw i takich miast jak Chełm – podkreślił Zagórski.

Zaznaczył, że dostęp do szerokopasmowego internetu umożliwi powstanie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej i wyrównanie szans kształcenia w całym kraju. 

- To lepsze wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego, który jest w Chełmie i innych miastach tego typu, to inwestycje bezpośrednio w przyszłość – powiedział.

Szybki internet – mówił Zagórski – umożliwi rozwój miast. 

- Chcemy, żeby te miasta były nowoczesne. Mówimy o różnorodnych rozwiązaniach, które określa się mianem smart-city - powiedział.

Jako przykład wymienił możliwości sterowania za pomocą aplikacji internetowych komunikacją, oświetleniem w mieście, energią w budynkach komunalnych i mieszkalnych, wywozem nieczystości. 

- To jest kwestia inwencji i tego, co włodarze miast wymyślą, zechcą wdrożyć, czy będą wiedzieli, jak z takich możliwości dobrze skorzystać. Chodzi o to, żeby te inwestycje służyły rozwojowi miasta i mieszkańcom, żeby Chełm był miastem nowoczesnym. To jest inwestycja w nowoczesność. Najlepszą inwestycją w nowoczesność Chełma jest Jakub Banaszek” – dodał Zagórski.

Zaznaczył, że wiele rozwiązań w samorządach, opartych o korzystanie z internetu, będzie mogło być wprowadzanych w porozumieniu z administracją rządową. Jednocześnie zapewnił, że Jakub Banaszek zna te projekty. 

- Dzięki temu łatwiej mu przychodzi to zrozumieć – powiedział Zagórski.

Banaszek zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany prezydentem, to będzie wdrażał rozwiązania cyfrowe. 

- Zobowiązuje się do tego, że moja kadencja to będzie przystosowanie naszego miasta do programu smart-city. Chcemy, żeby Chełm mógł konkurować z większymi miastami, żebyśmy byli w czołówce miast w Polsce – powiedział.