Okazuje się, że w celu zbadania jakiegoś terenu pod kątem występowania na danym obszarze złóż surowców, można wykorzystać aerogeofizykę i zamiast kosztownych odwiertów postawić na zdjęcia multispektralne.

Jak to działa?
Okazuje się, że w miejscach trudno dostępnych i takich, na których terenie nie udało się jescze odkryć istnienia kluczowych minerałów można zbadać dzięki specjalistycznym badaniom lotniczym. Mogą one efektywnie pokrywać duże obszary i przy zaledwie jednym podejściu gromadzić wiele danych dotyczących interesujących nas minerałów i złóż.

Gradiometria, magnetyka i spektrometria promieniowania gamma dostarczają ważnych wskazówek do mineralogii. Siły sejsmiczne o wysokiej rozdzielczości mogą mapować rafy i szwy, aby pomóc w rozwoju kopalni. Podejście multidyscyplinarne zapewnia opłacalny sposób na zmniejszenie ryzyka i poprawę potencjału powodzenia.
 
Aerogeofizyka, do prowadzenia badań wykorzystuje multi-fizykę - podejściem służącym do charakteryzowania podpowierzchni skorupy ziemskiej, w ramach którego pomiary z wielu różnych technik z obszaru geofizyki łączy się w celu lepszego zobrazowania badanego zagadnienia. Przeważnie pomiary z użyciem metod multi-fizyki odnoszą się do metod polowych takich jak grawitacja, magnetyzm i elektromagnetyzm.
 
Badania wykonuje się przy użyciu specjalnie przystosowanych statków powietrznych (przeważnie samolotów, helikopterów, a w nieodległej przyszłości zapewne również dronów), które są w stanie zagwarantować w stosunkowo krótkim czasie przelot nad stosunkowo dużą powierzchnią i zapewnić duże pokrycie terenu.

Metody te mogą wykrywać anomalie w zakresie różnych właściwości podpowierzchniowych, takich jak gęstość, podatność magnetyczna i przewodnictwo.  Co ciekawe, multi-fizyka i aerogeofizyka mogą być wykorzystywane w eksploracji szerokiej gamy zasobów naturalnych, takich jak minerały, woda gruntowa, ropa naftowa i gaz.

Powszechne jest już wykorzystanie tych innowacyjnych technologii do obsługi interpretacji danych sejsmicznych. Do opracowania, analizy i interpretacji danych oraz tworzenia specjalnych modeli właściwości podpowierzchniowych służy specjalistyczne oprogramowanie. Modele te mogą skupiać się na charakterystyce lokalnej charakteryzującej się bliską powierzchnią lub głęboką regionalną interpretacją strukturalną, w zależności od metody badania.
 
Praktyczne zastosowanie opisywanej metody można zobaczyć na filmie: