Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia było dokonanie oceny poziomu wyszkolenia zespołów OPBMR oraz wyłonienie najlepszych zespołów na szczeblu Dywizji — czytamy na portalu 16. DZ.

Zgodnie z regulaminem zawodów żołnierze drużyn reprezentujących wszystkie jednostki związku taktycznego zostali poddani przez zespół sędziowski rygorystycznemu sprawdzeniu wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami, prowadzenia rozpoznania i likwidacji skażeń z wykorzystaniem sprzętu OPBMR będącego na wyposażeniu jednostek oraz prognozowania i oceny sytuacji skażeń po zdarzeniach CBRN (broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna) — podaje portal Dywizji.

 

Ponadto, zweryfikowano wydolność wysiłkową żołnierzy podczas marszobiegu w indywidualnych środkach ochrony przed skażeniami.

 

Pierwsze miejsce zajął zespół z 20. Brygady Zmechanizowanej. Drugie miejsce przypadło zespołowi z 15. Pułku Przeciwlotniczego. Podium zamknęła drużyna z 1. Brygady Pancernej. Uzyskane wyniki zawodów będą wliczone do rocznej oceny wyszkolenia z OPBMR jednostek wojskowych Dywizji, a wypracowane w ich toku wnioski, doświadczenia i obserwacje zostaną przedstawione Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej w protokole z zawodów użyteczno-bojowych, celem ich wdrożenia do działalności szkoleniowej zespołów obrony przed bronią masowego rażenia w 2019 roku — czytamy.