Jak podaje oficjalny portal 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, po oficjalnych prezentacjach i apelach, przyszedł czas na praktyczną realizację zadań. Kompania manewrowa poddana została ciężkiej próbie taktycznej, a dynamicznie zmieniająca się sytuacja w rejonie odpowiedzialności wymagała od ułanów nietuzinkowych umiejętności w zakresie planowania, stawiania zadań i ich realizacji. W trakcie ćwiczenia oceniany pododdział wykonał szereg zadań m.in. przemieszczenia, zajęcie rejonu ześrodkowania, rozbudowę inżynieryjną punktu oporu, obronę oraz kontratak połączony z kierowaniem ogniem.

Ostatecznie po zakończeniu części taktycznej ćwiczenia, w piątek 26 października zespół certyfikujący (DORSZ) dokonał omówienia ćwiczenia, oceniając IV zmianę PKW Rumunia na ocenę bardzo dobrą (5) uznając że kolejna zmiana kontyngentu jest gotowa do wykonywania zadań poza granicami kraju — czytamy.

IV zmiana PKW Rumunia rozpocznie swoją służbę w Rumunii wraz z początkiem stycznia 2019 roku.