Celem ćwiczenia było zgrywanie działania dowództwa i sztabu 3 Batalionu Inżynieryjnego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych z działaniem pododdziałów batalionu oraz doskonalenie nawyków i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań wynikłych w toku działań bojowych — podaje oficjalny portal Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Głównymi zagadnieniami taktycznymi realizowanymi podczas ćwiczenia były m.in. przemieszczanie pododdziałów do kolejnych rejonów wykonywania zadań inżynieryjnych ze zmianą położenia stanowiska dowodzenia (SD) batalionu, dowodzenie i kierowanie realizacją zadań wsparcia inżynieryjnego działań obronnych w sytuacji oddziaływania przez przeciwnika lądowego i powietrznego oraz możliwości wystąpienia zdarzeń z użyciem broni masowego rażenia (BMR) i użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), organizacja współdziałania oraz praktyczna realizacja zadań wsparcia inżynieryjnego na korzyść pododdziałów innych rodzajów wojsk (urządzanie i utrzymywanie przepraw desantowych na PTS–M, budowa mostu składanego z elementów mostu DMS-65, urządzanie i utrzymanie dróg na przełaj, rozminowanie terenu) — czytamy. 

Sprawne i terminowe wykonanie zadań inżynieryjnych przez batalion możliwe było przy wsparciu i zabezpieczeniu działań wydzielonych pododdziałów z 2 Pułku Saperów z Kazunia, 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, 1 Batalionu Drogowo – Mostowego z Dęblina,  4 Batalionu Inżynieryjnego z Głogowa, 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z Jarosławia, 16 Batalionu Saperów z Niska,  5 PChem. Ochronę i obronę rejonów prac inżynieryjnych zabezpieczali żołnierze z 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa — podaje DG RSZ.

Podczas ćwiczenia dokonano oceny przygotowania ćwiczącego stanowiska dowodzenia oraz etatowych pododdziałów batalionu do działania zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto zgrywano wybrane elementy systemów walki batalionu oraz doskonalono indywidualne i zespołowe umiejętności ćwiczącego dowództwa i sztabu w zakresie wykonywania obowiązków na etatowych stanowiskach oraz czynności procesu dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego do planowania użycia sił i środków podczas realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego. Ćwiczący rozwiązywali problemy taktyczne wynikające z zaistniałej sytuacji oraz opracowywali dokumenty planistyczne i rozkazodawcze — informuje oficjalny portal Dowództwa Generalnego.