– Chcemy aby procedura Budżetu Obywatelskiego uwzględniała zgłaszane uwagi mieszkańców. W tym roku proponuję ważną zmianę, polegającą na wprowadzeniu projektów dzielnicowych z pulą środków 300 tysięcy złotych. Liczę na dyskusję dotyczącą wielu aspektów Budżetu Obywatelskiego. Tylko w taki sposób uda nam się stworzyć regulamin odpowiadający jak największej grupie mieszkańców Lublina. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
W 2018 roku wprowadzono zmiany do ustawy o samorządzie gminnym, wpisując Budżet Obywatelski jako obligatoryjny. Jednocześnie parlamentarzyści wprowadzili kilka warunków, które muszą być uwzględnione w regulaminach. Jednym z nich jest powrót do list poparcia projektów.

Z uwagi na to, że od tej kadencji władz samorządowych, Budżet Obywatelski musi być regulowany uchwałą Rady Miasta, dokument ten powinien być uniwersalny, możliwy do stosowania przez kilka kolejnych lat.

Z tych powodów, znane z poprzednich regulaminów, szczegóły typu daty składania projektów, publikacji wyników ocen czy głosowania, będą określane w corocznym szczegółowym ogłoszeniu Prezydenta. Także łączna kwota jaka przypada na Budżet Obywatelski jest związana z zapisami ustawy. W 2019 r. nie będzie ona mniejsza niż 15 milionów złotych, jednak z uwagi na zapisy ustawowe nie może ona wprost zostać wpisana do uchwały.

- Wzorem innych polskich miast proponujemy także szczegółowo określić katalog kryteriów oceny projektów, jaka jest prowadzona przed głosowaniem. W praktyce, co roku, wszystkie miasta kierowały się nimi i został on spisany, aby jasnym było co jest brane pod uwagę w tym procesie. Wszystkim osobom, które nie zgadzają się z opinią jaka padnie w trakcie oceny, pozostawiamy otwartą drogę odwoławczą, z udziałem czynnika społecznego w postaci Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. W roku 2018 rozwiązanie to sprawdziło się i pozwoliło wypracować kompromis w sposobie realizacji bardzo wielu, pierwotnie odrzuconych projektów – informuje lubelski Urząd Miasta.

Harmonogram i formy konsultacji społecznych - 26 października – 10 grudnia 2018 r.
Otwarte spotkania publiczne:
6 listopada, godzina 17:00, Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, I piętro, sala 104.
20 listopada, godzina 17:00, Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, I piętro, sala 104.
26 października – 30 listopada 2018 r., przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu. Opinie należy kierować na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu lub pisemnie: Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, 20-109 Lublin.
5 grudnia, godzina 17:00, warsztat dla grup mieszkańców i mieszkanek, którzy zgłoszą swoje opinie na piśmie, mający na celu wypracowanie ostatecznych rozwiązań.