Oszustwo poprzedzone jest wcześniejszą rozmową telefoniczną wykonaną na numer stacjonarny, podczas której rozmówca uprzedza o dostarczeniu przez kuriera przesyłki, jednocześnie ostrzegając o konsekwencjach finansowych związanych z jej nieodebraniem. Koszt całej przesyłki - 59,90 złotych, na przesyłce nie ma nazwy  i adresu nadawcy. Przesyłka zawiera album „Z Maryją przez III Tysiąclecie”, książeczkę zawierającą modlitwy i pieśni (album i modlitewnik nie mają nazwy wydawnictwa), figurkę Matki Bożej poświęconą na Jasnej Górze.      

Ofiarami oszustwa padło już kilka osób, najczęściej osoby starsze - sprawca wykorzystuje ich łatwowierność i brak czujności.          

Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem prowadzi czynności w powyższej sprawie i prosi o kontakt osoby, które zostały oszukane lub wobec których podjęto próbę oszustwa.