Prof. dr hab. Piotr Grochmalski to niezwykle barwna postać – dawny korespondent wojenny w Czeczenii, Armenii i Azerbejdżanie. Blisko przyjaźnił się m. in. z Szamilem Basajewem, gdy był on jednym z przywódców czeczeńskich powstańców, nie uważanym jeszcze za terrorystę. Jest politologiem, współpracownikiem Antoniego Macierewicza, niedawno w dedykowanej mu książce „Niepodległość ma jeden kształt” napisał rozdział poświęcony jego wizji geopolityki. Jako naukowiec jest m. in. specjalistą od dezinformacji.

Jarosław Kaczyński atakowany był, gdy elity III RP nazwał mało znanym u nas pojęciem „kompradorskie”. Zdaniem prof. Piotra Grochmalskiego, który badał funkcjonowanie elit kompradorskich w różnych krajach świata, nazwa ta trafnie opisuje system panowania nad Polską przede wszystkim przez Niemcy.

Czym są elity kompradorskie?

– Ich tradycja sięga Chin. Zachodnie państwa i koncerny pozyskiwały tam lokalnych Chińczyków, by realizowali ich interesy, jednocześnie mając z tego coś dla siebie

– wyjaśnia prof. Grochmalski. Systemy kompradorskie niekoniecznie musiały być prymitywne.

– Ci Chińczycy bogacili się, ale czasem także robili coś dla jakiejś lokalnej społeczności, chcieli uchodzić za patriotów, niekiedy potrafili kogoś uratować. Ale istotą ich działalności było to, że swoją wiedzę poświęcali pomnażaniu kapitału obcego. Służyli jemu, wbrew interesom Chin

– mówi.

Jego zdaniem III RP była państwem we władaniu podobnych elit kompradorskich, których pozycję Niemcy budowali przez lata. Szczególnie w latach 90., przed wstąpieniem Polski do UE, robiły to bardzo drapieżnie, uciekając się do korumpowania okrągłostołowych elit, do czego narzędzia stworzyło im celowo niemieckie państwo.

Niemcy dla własnych celów wykorzystały fatalny poziom ludzi, którzy w III RP okrzyknięci zostali elitami.

– Po części były to elity, które odziedziczyliśmy po tym państwie, które było przez dziesięciolecia kontrolowane przez państwo sowieckie. Ale do tego trzeba dodać elity, które wykreowało państwo niemieckie, kupując je i zapewniając im godziwe życie. Postała ta dziwna mieszanka kompradorstwa a la Rosja i kompradorstwa a la Niemcy

– mówi prof. Piotr Grochmalski.

Program Piotra Lisiewicza „Wywiad z chuliganem” jest koprodukcją Radia Poznań i Telewizji Republika. W Radiu Poznań można wysłuchać go w soboty o 16.00. a telewizyjna premiera w Telewizji Republika w każdą niedzielę o 22.15. Archiwalne odcinki obejrzeć można na YouTube na kanale Radia Poznań.